Mācību līdzeklis atbilst MK apstiprinātajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām un VISC izstrādātajai programmai "Integrēta mācību programma sešgadīgajiem bērniem. Projekts."

Didaktiskā spēle "Gribu gudrs būt!" - godalgots mācību līdzekļu metu konkursā 2010. gadā.

Mērķis
Interaktīvs mācību līdzeklis “Gribu gudrs būt!” paredzēts sešgadīgo bērnu sagatavošanai skolai. Tomēr tas ir veiksmīgi izmantojams arī visiem pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, adaptējams darbam bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī domāts dažādu tautību bērnu pamatprasmju apguvei: matemātikā, dabaszinībās, dzimtajā valodā, sociālajās zinībās. Darbojoties individuāli, pārī vai grupā.

Ideja
20 gadu pieredze sākumskolas pedagoģijā un 20 gadu pieredze dizaina veidošanā ļāva mūsu komandai izveidot modernu, praksē pārbaudītu efektīvu mācību materiālu.

Risinājums
Interaktīvo mācību materiālu veido komplekts, kurā ietilpst pamatnes ar 12 vidēm un tām atbilstošiem uzskates materiāliem (180 veidu kartītēm), kā arī kociņu komplekts.

Metodiskie ieteikumi PDF formātā.

Footer

© E Forma. Visas tiesības aizsargātas